REFERAT

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 07-02-2024 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen, Søren Høg.

Dagsorden.

 1. Økonomi
  Økonomien sund.

   
 2. Vurdering af indkomne tilbud
  Bønnerup Strand Skibs- og Bådeværfts tilbud blev enstemmigt valgt. Der blev lagt vægt på, at tilbuddet omfattede alle udbudsmaterialets punkter, og at det blev billigere end Fregatværftets, som opererede med en del forbehold, bl.a. for af- og genmontering af elektriske installationer. Når vi har resultatet af fondsansøgningerne, tager vi kontakt til Mikael Brøgger og laver en kontrakt på det arbejde, der skal udføres. I kontrakten skal det præciseres, at Rigmor skal være klar til at sejle ved hver sæsons begyndelse medio april.

   
 3. Ansøgninger til fonde
  Formanden fortalte, at han allerede dagen efter bestyrelsesmødet, 8. februar, skulle mødes med repræsentanter for Nationalpark Mols Bjerge, hvor målet er at lave en samarbejdsaftale omkring projekt Haven i Havet 2.0, som indebærer, at Rigmor skal indgå både som transportfartøj og undervisningsplatform for projektet. En underskrevet samarbejdsaftale vil indgå i det materiale til fondsansøgninger, som formanden og fundraiseren, Jacob Salvig, udarbejder samme dag. Til brug for de elever, der skal med ud at sejle, skal der udstedes medlemskort, ligesom deres navne skal føres på passagerliste i logbogen.

   
 4. Generalforsamling
  Luffe har bestilt sejlklubbens lokaler og åbner kl. 9,00 lørdag 17. februar. Her møder hjælperne op og begynder at anrette mad og drikkevarer. Palle og Jørn Uz sørger for indkøb og Thorkild Hansen foreslås som dirigent.
 1. Sponsortavle
  Søren og Jørn Uz laver udkast til ramme og liste over sponsorer, der skal på tavlen.
 1. Evt. forslag til vinteraktiviteter
  På generalforsamlingen vil Keld opfordre til, at torsdags-møderne i Den Røde Hal genoptages Det nye medlem Dieter Betz har tilbudt foredrag om hans tid som pilot ud fra hans bog Himmelballade. (Jørn Uz tager kontakt til Dieter ang. Tid, sted og pris).
  Følgende udflugtsmål blev foreslået:
  Strandingsmuseum St. George, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, Vesterhavsgade 1E, 6990 Ulfborg (Jørn Uz undersøger priser og overnatningsmuligheder).
  Sea War Museum Jutland, Kystcentervej 11, 7680 Thyborøn (Jørn Uz og Palle undersøger priser og overnatningsmuligheder).
  Skagen. Steen undersøger priser og overnatningsmuligheder
  Marstal. Torben Hansen undersøger priser og overnatningsmuligheder)

  Referent
  Jørn Uz Ruby