Bestyrelsen har afholdt møde den 17. august 2016.

Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede, at der fortsat er sund økonomi i foreningen.

Fagligt råd overvejer at fremstille et læ og regnly under sejlads med Rigmor. Rådet vurderer inden december, hvorvidt master skal tages af for vinteren.

Der indkøbes nyt gear til Mary. Der tages kontakt til Mogens Petersen vedr. syning af sejl, når riggen er klar. Skipperuddannelsen genoptages, budget til istandsættelse af den ”Norske Pram” udarbejdes. Arbejdet foreslås udført som vinterprojekt. Der fremstilles kasser til opbevaring af vores telt.

Vi afventer besked vedrørende salg af Anne-Lise på auktion.