Årsberetning 2023


Kære venner,

Når vi ser bort fra Ruslands invasion af Ukraine, et dramatisk folketingsvalg, dansk fodbolds nedsmeltning i Qatar og prisernes generelle himmelflugt, så vil året 2022 først og fremmest blive husket ved Rigmors genopstandelse. I hvert fald her i foreningen.

Efter mere end to år i udlændighed anduvede hun en kold novemberdag sin hjemhavn, hvor gode mennesker havde tændt ledeblus for hende. Snart var masten rejst, skibet rigget og alt var ved det gamle. Og dog! Lukaf’et var rippet for klædning. Men heldigvis havde Ole allerede samlet de gamle bænke og skotter i Den Røde Hal og målt op til ny aptering. Da vi så den kære skude på sin vante plads i havnen, besluttede vi, at hun ikke skulle fryse, men have en solid vinterfrakke på, så de våde vintre ikke straks fremkaldte gigt og andre genvordigheder i konstruktionen. Smeden fik lavet skelettet, og nu venter vi bare på frakken. Om det er Post Nord eller en anden budtjeneste, vi kan takke for forsinkelsen, ved jeg ikke. Blot at den ikke er kommet endnu.

Rigmor er tilbage


Men foreningen har ellers ikke ligget stille, mens Rigmor blev gjort færdig. En trofast skare af medlemmer har valfartet til Bønnerup, hvor der er blevet slebet og malet, skruet og banket, indtil vi sidst på efteråret var klar til søsætningen. Dog skulle vi ikke forskånes for endnu et benspænd: Da motoren blev startet første gang, løb der mere end almindelig meget vand ind i maskinrummet. Det viste sig, at flere af boltene, der fæstnede maskinen til skroget, var så tærede, at de måtte udskiftes. Altså endnu engang på bedding, til endnu en overhaling. Sådan er det at pleje en gammel skrøbelig dame. Hvilket minder mig om, at den første opgave, som den nye bestyrelse står over for, er at få afsendt endnu en ansøgning om penge til næste fase af redningsplanen. For nok var vi to år på værft, men planen blev også ændret flere gange i takt med, at der blev fundet nye skavanker. Resultater er, at vi stadig skal have nye støtter og skandæk, reparation af lukaf og nyt dæk og damdæk. Deadline for ansøgningen er 1. marts, så det bliver lidt hektisk. Men lad os nu vende os til alt det, der skete, mens vi stadig drømte om at få Rigmor tilbage.

Der grundes

Besøg på Kalvø


For vi har heldigvis gode ting at mindes fra året, der gik. Da vi ikke kunne sejle, besluttede vi i stedet at lave en udflugt til det gamle værft på Kalvø, med overnatning på Danhostels hytter i Haderslev og udflugt til Lillebælts perle, Aarø. Det smagte da lidt af havvand. Luffe og Keld planlagde og organiserede en herlig udflugt med mange indtryk, kulinariske oplevelser og dejligt samvær. Det kunne meget vel gå hen og blive en tilbagevendende begivenhed med nye udflugtsmål. Senere på året afholdt vi traditionen tro både julefrokost og julemarked, som udover det festlige samvær også bidrog med lidt penge til Rigmorkassen.

Udflugt uden skib!


Kort efter mastehejsningen afholdt vi en velkomstceremoni i Den Røde Hal med deltagelse af repræsentanter for de andre foreninger, for værftet, Fregatten, kommunen og sponsorerne. Arrangementet bekræftede det voksende sammenhold mellem foreningerne og kommunens velvilje over for det frivillige arbejde, der bliver gjort på havnen. Et arbejde der nu har resulteret i, at vi sammen med erhvervsfiskerne har taget et nyt initiativ med at danne et beddingelaug. En ansøgning er allerede sendt af sted til kommunen og til Nationalparken om at støtte de indledende undersøgelser af den gamle bedding i fiskerihavnen. Undersøgelserne skal bruges til at begrunde en større ansøgning om at renovere og miljøsikre beddingen i fiskerihavnen.


Tilbage til Rigmor. Den kommende sæson skal der sejles. Det har vi savnet de sidste par år. Bortset fra de traditionelle onsdagsture på vigen har vi endnu ikke bestemt, hvor og hvornår der skal sejles på større togter. Traditionelt plejer vi jo at deltage i Træskibssammenslutningens pinsetræf, som i år går til Aalborg. Uheldigvis falder træffet i år sammen med årsmøde i NOJ-fonden, som har hjulpet os med renoveringen af Rigmor. Da fondens formand henvendte sig til mig og bad om at måtte afholde deres møde i Den Røde Hal og samtidig om at se det hjemvendte skib, sagde jeg naturligvis ja. Jeg beklager, at det kom i vejen for pinsetræffet, men mener, det er vigtigt, at vi plejer vores sponsorer. Som før nævnt er vi langt fra i mål med renoveringen.

Til gengæld lægger bestyrelsen op til, at skibet skal sejle så meget som muligt i den kommende sæson. Der skal uddannes flere skippere, så flere A-medlemmer kan benytte sig af deres ret til at låne skibet. Tovholder for uddannelsen er Knud Erik Nielsen. Han tager stafetten op, hvor vi efterlod den, da Rigmor kom på værft. Og så har bestyrelsen udnævnt Keld Farver som kalenderfører for flåden. Det er ham, man henvender sig til, når man skal låne et af foreningens fartøjer.

Keld har i øvrigt fået endnu en kalenderkasket. Han nemlig også føre hjemmesidens kalender. Den post har vi oprettet i et forsøg på at gøre hjemmesiden mere interaktiv. Opgaven består i, at Keld sørger for at de fremtidige begivenheder kommer op på hjemmesiden, så alle ved hvad, hvor og hvornår noget foregår. Samtidig opfordres medlemmerne til at tage billeder af disse begivenheder, skrive et par ord om, hvad, der foregik, hvem, der deltog etc. og sende det til Søren Høg, der så vil sætte det op, så alle kan følge med i foreningens liv. Forhåbentlig kommer der mere liv i siden på den måde.

Det er grunden til, at I ikke har fået et billedshow i år. Denne årsberetning vil I kunne finde på hjemmesiden.

Med ønsket om en dejlig sæson på vandet og fortsat godt kammeratskab omkring Rigmor takker jeg for opmærksomheden og overlader ordet til dirigenten.