Ålekvasen Rigmor

Generalforsamling lørdag d.17. februar 2018 kl.10.00 i ”Aktivitetshuset” på Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft.

Bestyrelsens beretning

Siden sidste generalforsamling har der været mødeaktivitet i bestyrelsen ca.1 gang om måneden, og derudover, på grund af lidt turbulens i vores lille forening, har vi haft et par ekstraordinære bestyrelsesmøder i løbet af året.

Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig selv på samme poster som hidtil. Nye suppleanter blev Uwe Beu og Niels Vinther til erstatning for Einar Westermann og Lars Johansen, tak til dem begge.

En kort orientering om det kommende års aktiviteter blev gennemgået under generalforsamlingen, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og efter en lille pause sluttede dagens program med et par hyggelige timer omkring et stort og dejligt oste/sildebord.

Årets traditionelle ålegilde var planlagt til at finde sted først i marts, men desværre var tilslutningen så ringe, at arrangementet måtte aflyses. Lad det forhåbentligt være en èn gangs forestilling, en Ålekvase uden et ålegilde, kan vi være det bekendt?

Den første store arbejdsopgave for Rigmor var den årlige tur på bedding i påsken.  Rigmor fik en ordentlig overhaling, hvor skroget blev gennemgået for eventuelle svagheder, til det fik vi sagkyndig hjælp af Hans Olesen fra Fregatten. Heldigvis kunne han konstatere at skroget var sund og raskt, så det efterfølgende arbejde med at kalfatre, bege, bundmale, male fribord, dæk, dørk og styrehus samt skifte  tærezink gik glat, og var klaret på en lille uge, med Torben Kirkegaard som tovholder denne gang.

Rigmor kom i vandet så flot som nogensinde, mast og rig blev monteret og Rigmor var nu klar til den næste større begivenhed, Træskibs Sammenslutningens årlige pinsestævne denne gang i Hobro. Turen var planlagt med første ben til Udbyhøj Nord, andet til Hadsund og så på tredje dagen turen gennem Mariager Fjord til stævnet i Hobro.

Det gik ikke helt som planlagt. Det er vanskeligt at spå om fremtiden og især om vejret, og vejret viste sig ikke fra sin bedste side denne gang. Rigmor stod ud af Fiskerihavnen en tidlig onsdag morgen med en vestenvind på den forkerte side af de 10 sekundmeter, ikke det bedste vejr til at sejle i, så første dags sejlads blev ændret til Grenå frem for til Udbyhøj Nord. Det blev dog en fin sejlads i læ af Djursland, da man først var kommet på den anden side af Gåsehagen, så fin faktisk, at det blev besluttet at fortsætte forbi Grenå til Bønnerup. En rigtig dum beslutning, viste det sig dog at være, så snart Rigmor kom op til det åbne vand ved Gjerrild Flak, så kom bølgerne væltende ind, og det i den grad, at turen til Bønnerup var ren ”overlevelse” frem for oplevelse. Der var målt vindstyrke op til godt 19 sekundmeter, erfarede vi senere.  Alle åndede lettede op, da Rigmor lagde til kaj i Bønnerup. Uffe og Vips, der var sejlet derop dagen før, stod på kajen og tog imod Rigmor , bød besætningen rigtig velkommen, og herefter og retfærdig nok fik besætningen en ordentlig skideballe for at havde sejlet i det vejr.

Dagen efter blæste der stadig en del, så det blev til en ekstra dag i Bønnerup med en lille afstikker til fods til Vaffelhuset i Fjellerup.

Fredag bød til gengæld på godt vejr og en fantastisk flot sejlads gennem Mariager Fjord frem til TS stævnet i Hobro. Stævnet bød på et stort og alsidigt program, og især var det en stor oplevelse at se alt det, der er sket omkring Det gamle Skibsværft og det senest opførte Maritime Kulturcenter. Man fornemmer at byen er rigtig obs på et godt havnemiljø, noget Ebeltoft måske kunne lære lidt af.

Igen i år var vi i med i den landsomfattende event Vild med Vand, hvis formål er at få udbredt de mange maritime oplevelser, vore havne har at byde på, ud til et større publikum. Vi bød ind med Put & Take i Rigmors dam og startede Den Gamle Dame op med mellemrum, til glæde for havnens besøgende. Desværre fik vi ikke gang i øl boden denne gang, såvel aftale med gårdbryggeriet som spiritusbevillingen var på plads, men det kneb med at skaffe tilstrækkeligt bemanding til boden.

I den anden weekend i juli var der den årlige Havnefest i Fiskerihavnen, der foruden Rigmor også er med deltagelse af foreninger og virksomheder med tilknytning til havnemiljøet. Der var indslag med børnecirkus, skattejagt, rejepille konkurrence, popcorn over bål, vaffelbagning, salg af pølser og loppemarked, og som afslutning om søndagen grill stegt pattegris for fuldt udsolgte huse. Calle var tovholder og havnefesten akkumulerede er pænt overskud med loppemarkedet, ølsalget og den grill stegte pattegris, som de største bidragsydere.

I august deltog vi sammen med Ebeltoft Træskibslaug, Fiskerihavnens Jollelaug, Veteranskibet Skødshoved, Havhaven Ebeltoft Vig og Ebeltoft Amatør- & Fritidsfiskerforening i Ebeltoft Kystkultur Festival.

Rigmors deltagelse hang ellers i en tynd snor. Flere af vore medlemmer var gået ” død ” i de tidligere arrangementer, så opbakningen omkring dette arrangement kunne ligge på et meget lille sted. Tovholderen var stået af, og med den manglede tilslutning blandt vore medlemmer kunne resultatet desværre blive at Rigmor trak sig ud af festivalen, og det på så sent et tidspunkt, at det nærmest var uacceptabelt. Heldigvis gik det ikke sådan, en ny tovholder kom på banen, og nogle at den gamle garde valgte at møde op, og med hjælp fra flere af vore støttemedlemmer, kunne vi klare vores del af Kystkultur Festivalen på tilfredsstillende vis. Og heldigvis for det, festivalen blev et af de bedre hidtil med godt vejr og med fine maritime indslag af skibstømmerarbejde, bødning af garn, røgning af fisk, en festlig fiske auktion og for børnene var der pandekage- og vaffelbagning samt Put & Take i Rigmor dam. Nævnes fortjener også indslaget med Funny boats og ikke mindst kajakklubbens opvisning med pola kajakker fra rampen ned i havnebassinet. Syddjurs Kommune og Nationalparken havde ydet støtte til festivalen, og takket være støtten, kunne vi overføre et pænt overskud til næste års Kystkultur Festival.

Efter festivalen var der et evalueringsmøde over de forskellige arrangementer Rigmor er en del af. Der blev besluttet på dette møde at fastholde aktiviteter og arrangementer på samme niveau som hidtil, men under hensyntagen til, at det ikke var de samme ”Tordenskjolds soldater ” det hang på den hver gang, og der blev i den anledning nedsat en festkomite til fremover at håndtere dette.

I september havde Steen Roar arrangeret en tur til Hundested Motor Træf, her havde man samlet en del skibe med det til fælles, at de alle var med gamle en eller to cylindres motorer med den kendte Tuk Tuk lyd. Rigmor var lidt udenfor selskabet med sin 2 cylindres Alfa Diesel, men alligevel blev vort skib et af de mest besøgte. En rigtig fin tur, og en god lejlighed til at promoverer Rigmor.    

Og i oktober sejlede Rigmor igen med æbler fra Æbelø til Ebelfestivalen. Det foregår på den måde at æblerne lastes på skibene tidlig om morgenen i Fiskerihaven, og både og joller sejler så en tur ud på Vigen og vender så tilbage i flotille til Fiskerihaven og losser æblerne til akkompagnement af Ebeltoft Garden. Da der stadig var fisk i Rigmors dam, så tog skipperen på Rigmor bagefter turen til Ebeltoft Skudehavn, hvor Ebeltoft Amatør - & Fritidsfiskerforening holdt åbent hus med gratis smagsprøver, og Rigmor bidrog så til stor glæde for de små med Put & Take i dammen, og amatør fiskernes formand viste til stor undren for de små, hvor let man kan slagte og fileterer en skrubbe.

Udover sommeren har Rigmor været på ture til Samsø og Tunø, flere spontane ture på Vigen, har der også været, og så har der været de traditionelle onsdagssejladser for vore medlemmer. Desværre har der været flere onsdagssejladser, der er blevet aflyst, ikke så meget på grund af vejret, som på grund af manglende tilslutning til turene, og det til trods for det gode tiltag med lune fiskedeller ombord. Det bør der laves om på.

I november gik Rigmor i vinterhi, masterne blev pillet af og Rigmor fik sin vinterfrakke på.

Festkomiteen kom også på arbejde, og første opgave blev at stå for årets julefrokost, som vi afholder som en form for sammenskudsgilde. Det blev en rigtig fin fest, hvor Jørn Uz og Marianne havde påtaget sig at koordinere og sammensætte julemenuen, og det klarede de vældig godt.

Som noget nyt arrangerede festkomiteen også et julemarked med diverse boder, med æbleskiver, glög, pølser, øl, og kaffe og kage med mere. Trods en spæd start blev det alligevel et fint marked, der er kommet for at blive.

Rigmors flåde består i dag udover Ålekvasen Rigmor af ringjollen Mary og redningsjollen Biologen. Rigmor er som før nævnt i rigtig god stand, og som noget nyt i år, har vi fået doneret et AIS anlæg til Rigmor, det er et automatisk identifikation system, der gør, at Rigmor bliver synlig for andre skibe, og at vi også selv er i stand til at se den øvrige trafik, der omgiver os, når vi er på tur. Ringjollen Mary er i år kommet i så fin en stand, at det nu er et af de smukkeste skibe i havnen. Motoren er tip top, og Mary har netop fået syet nye sejl, så glæd jer til nye oplevelser med Mary i det kommende år. Biologen er en smuk, gammel rednings jolle bygget på Holmen, hvor byggestil og metode er som jollerne fra 1864 på Fregatten Jylland. Biologen har for en del år tilbage været strandet oppe ved Læsø, og flere beskadigede borde fra denne stranding er blevet udskiftet, og lige nu er der en større dybtgående malerproces i gang med jollen, og derudover skal der laves nye bundbrædder, såvel ror som påhængsmotor er på plads. Det er hensigten at Biologen fremadrettet skal være slæbejolle til Rigmor, og hvis alt går vel, så er den med på turen til TS pinsetræffet i Helsingør i år.

Lille Ruth, Rigmors trofaste, men ustabile slæbejolle sendes herefter på pension.

Udover Rigmor er Rigmor Huset også blevet beriget i år, et af vore medlemmer har skænket huset en varmepumpe, pumpen virker perfekt, og på ganske kort tid er huset behagelig opvarmet, også i den kolde årstid, så hermed en opfordring til at gøre rigtig meget brug af huset året rundt.

En stor tak til begge donatorer for de fine gaver.

Vi var nogle stykker, der besøgte vores protektor lige inden jul, Troels Kløvedal havde det bedre, end vi havde forventet, så det var glædeligt. Han kan ikke tale eller trække vejret selv, og han lever af sonde mad, alligevel sætter han pris på et godt glas rødvin, han kan bruge en by pass funktion på sonde røret til vinen, og så kan han på vin proppen nyde duften af en god vin. Han kommunikerer ved hjælp at sin I Pad, og en at de ting vi kunne læse var, at han var stolt af at være protektor for Rigmor, og han satte stor pris på det arbejde, vi gør og har gjort for at bevare skibet.

Der er også en hilsen fra vores æresmedlem, Rigmors gamle skipper, Kjeld Mikkelsen, der netop er blevet 90. Han har lige fået indopereret en pacemaker, men er ved godt mod, og hvis ellers helbredet det holder, kommer han og Ruth på besøg til sommer.       

Så er der en god og en dårlig nyhed. Den dårlige først er den, at vores kasserer gennem snart 10 år, Jørgen P. er trådt ud af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde, den gode nyhed er, at Jørgen P. har lovet at passe vore ind og udbetalinger, indtil vi finder en værdig afløser eller alternativt bliver nødt til at ty til hjælp udefra. Bestyrelsen arbejder derfor indtil videre uden at kassererposten er besat.   

De nærmere fremadrettede aktiviteter, kommer vi ind på under den korte orientering om årets kommende aktiviteter lige efter generalforsamlingen.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen.

Torkil Pugh

Formand