TJEKLISTE for Rigmor, Mary og Biologen

Husk at skrive i Logbogen om pumpetid for- og agter og andet.

 • Fortøjninger kontrolleres om bord og i land. Kontrol om fendere er på plads og i orden.
 • Rigmor er normalt forsynet med landstrøm fra stik nr. 6 i stander på land.
 • Lys i maskinrum tændes på afbrydere i hhv. 220 V og 24 V tavler i maskinrum. Lys i styrehus og lukaf tændes på tavler i hhv. styrehus og lukaf. Der findes lommelygter i styrehus, maskinrum og lukaf. Den vagthavende skal skifte batterier i lommelygterne efter behov.
 • Kontroller om der er landstrøm tilsluttet. Det er der, hvis der er lys i natlampen, der sidder i stik i styrehus, modsat dør og i afbryder til lader i 220 V tavle i maskinrum.
 • Den vagthavende skal kontrollere om der er vand under motor. Gå frem i maskinrum og lys ned ved svinghjul. Det samme bør ske i lukaf ved at lette et bundbræt. Der er altid lidt bundvand (10 – 15 cm.) begge steder.
 • I maskinrum er der 2 lænsepumper, 1 automatisk betjent, elektrisk og 1 manuelt betjent, elektrisk lænsepumpe. Den automatiske lænsepumpe skal altid være aktiveret. Det er den når der er lys i afbryder for lænsepumpe i 24 V tavle, maskinrum.
 • Læns fra maskinrum med manuelt betjent, elektrisk lænsepumpe som aktiveres på tavle i styrehus. Normalt er der kun lidt vand at pumpe med den manuelle pumpe når aut. lænsepumpe arbejder korrekt.
 • Batterilader i maskinrum skal altid være tilsluttet landstrøm. Det er den når der er lys i afbryder for lader i 220 V tavle i maskinrum. Det kræver der er landstrøm tilsluttet.
 • Lænsning fra lukaf er med aut. niveaukontrol som styrer den elektriske lænsepumpe. Denne pumpe kan også aktiveres manuelt med den snor der er ført igennem hul i bundbræt. Kontakt for lænsepumpe i lukaf på tavlen i lukaf skal være aktiveret og så er der lys i afbryder. Kontakt for lænsepumpe i lukaf på tavlen i styrehus må ikke aktiveres.
   

Mary og Biologen (i sæsonen):

 • Fortøjninger kontrolleres om bord og i land. Kontrol at fendere er på plads og i orden.
 • I begge både er der automatisk betjente, elektriske lænsepumper som normalt lænser bådene.

VIGTIGT:
I forbindelse med kraftig vind er der risiko for højvande i havnen og da skal vagten dag og nat jævnligt kontrollere fortøjninger og fendere specielt ved sydlige og sydvestlige vindretninger.

Hvis der er problemer som ikke kan løses kontaktes: 
Torben Hansen på 22315412 eller Ole Sørensen på 42729888

SE VAGTPLAN