REFERAT

Bestyrelsesmøde 8. marts 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Søren Høg, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen.

REFERAT

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde fra den 8. februar 2023
  Referat godkendt uden kommentarer.

   
 2. Økonomi
  Økonomi ser fortsat god og fornuftig ud.

   
 3. Status på vinteroverdækning af Rigmor
  Vinteroverdækningen er igangsat ved leverandøren. Forventes færdig til montering i løbet af et par uger.

   
 4. Status på beddingtur
  Beddingturen aflyser i år. Torben Hansen afmelder ved beddingen.

   
 5. Status på ansøgning til Skibsbevaringsfonden.
  Modtaget tilbud på udskiftning af damdækket – det sidste tilbud kommer snarest. Når tilbuddene er modtaget indkaldes til særskilt bestyrelsesmøde hvor tilbuddene behandles og eventuel beslutning om hvilket tilbud der skal accepteres.

   
 6. Huller i dammen
  Efter en længere snak om huller m.m. blev det besluttet, at vi ikke foretager os noget før vi har fået flere erfaringer med sommerens sejladser med Rigmor.

   
 7. Eventuelt
  Forslag om, at der skal laves en ”landgangsbro” fra Rigmor til kaj. Mulighederne undersøges inden næste ordinære bestyrelsesmøde.

  På et kommende bestyrelsesmøde diskuteres sammensætning og bemanding af diverse råd og udvalg.

  Forslag om mål for sejlture til diverse aktiviteter indføres på aktivitetslisten.

   

Referent
Søren Høg