FORENINGEN ÅLEKVASEN RIGMOR

Maritim kulturinstitution i Ebeltoft

Foreningen har som formål at bevare, vedligeholde og tilbageføre Ålekvasen Rigmor til den oprindelige udførelse og aptering, som da den blev bygget i 1935. Ålekvasen indgår som en maritim kulturinstitution i Ebeltoft med placering i det autentiske miljø i fiskerihavnen. Se mere her.

Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal