REFERAT

Bestyrelsesmøde 10. januar 2024 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Søren Høg, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen.

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 23. november godkendt med den kommentar, at vi starter med et ugentligt møde for medlemmer hver torsdag kl. 10.00. Keld Farver sørger for i første for at lukke op og sørge for de fornødne indkøb. Der udsendes særskilt information om dette.
 1. Økonomi
  Økonomien ser stadig sund ud. Der udsendes kontingent til alle medlemmer medio januar 2024. Der blev fremlagt forslag til hvilke effekter m.m., der kan sælges fra lageret. Torben og Steen tager sig af det videre. Der blev besluttet at der udsendes faktura til vores sponsorer snarest muligt.

   
 2. Tilbud på renovering af Rigmor
  Vi har modtaget tilbud fra to skibsværfter. Torben Hansen tager initiativ til at gennemgå begge tilbud med henblik på sammenligning. Opgaven går ud på at undersøge om alt det vi har bedt om at få udført også er med i materialet fra skibsværfterne.
 1. Nytårskur
  Torsdag den 18. januar 2024 kl. 15.00 – 17.00 afholder FMF-halråder Nytårskur i den Røde hal. Vi stiller med Torben Hansen og Jørn Uz Ruby til hjælp med bordopstilling m.m. fra kl. 10.00 samme dag.

   
 2. Planer for 2024 (Samarbejde med Nationalparken/Bådebygningsakademi/Bedding og Kulturhavn, se bilag). Jørn Uz gennemgik og berettede om de nævnte projekter og om alle de gode ting med eks. undervisning af skolebørn, uddannelsesopgaver samt en stor mulighed for at indgå i et samarbejde, som i høj grad vil være til fordel for Rigmor som kulturinstitution.
  Omfang af et samarbejde med Nationalparken påbegyndes snarest.

   
 3. Generalforsamling kontingent
  Indkaldelse til generalforsamling, der afvikles den 17. februar 2024, udsendes sammen med kontingentopkrævningen. Forslag til kontingent i 2024 fastholdes på samme niveau som i 2023. Søren udarbejder dagsorden til generalforsamlingen.

   
 4. Aftale med OSK-Shiptech
  Arbejdet med opmåling af Rigmor pågår og forventes snarest at foreligge.

   
 5. Eventuelt.
  Vi er blevet indbudt til et møde i den lokale Træskibs Sammenslutning. Luffe deltager fra Rigmor.
  Der skal udarbejdes et nyt aktuelt sponsorskilt til Rigmor. Søren udarbejder når sponsorerne er kendt.
  Rigmor skal på bedding for almindelig vedligeholdelse forventelig i uge 17.

   

Referent
Søren Høg