Skibstype - Fakta

Skibstypen

Kvasen er en skibstype, der kommer fra Tyskland. Kvaserne dukker op i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Skibene er udstyret med en dam i stedet for et lastrum.

I bunden af dammen er der boret en masse små huller, så der hele tiden cirkulerer frisk vand ind til de levende fisk skibet sejler med. Størrelsen af hullerne afgør hvilke type kvase det er. En ålekvase har en masse små huller så de levende ål ikke smutter ud gennem hullerne, derfor er  Rigmor en Ålekvase.

Åleeksport

Rigmor blev brugt til transport af ål, der blev opkøbt hos bundgarnsfiskere i de østjyske og fynske farvande. Sejladsen rundt for at opkøbe ålene blev gjort henover sommeren og sluttede hen på efteråret, hvor fiskerens hyttefade bugnede af levende ål.  

I fravande omkring Ebeltoft og Mols var der et betydeligt ålefiskeri. Rigmor indgik i en flåde af ålekvaser, som betjente ålefiskerne i de indre danske farvande. Rigmor var kendt for at afregne kontant med fiskerne. Andre ålekvaser afregnede først, når de lossede og hvor fiskerne kun fik penge for de ål, der var levende ved landingen hos eksportøren.  

Ålene der kom ombord på Rigmor blev sejlet til Kolding, hvor de blev losset i hyttefade hos T. H. Petersens åleeksport. Herfra blev ålene eksporteret til udlandet, hvor ål var en udsøgt delikatesse.

Udenfor ålesæsonen blev Rigmor brugt som et almindeligt fiskefartøj og fiskede blandt andet torsk ved Bornholm om vinteren.

FAKTA OM RIGMOR

Bygget i 1935 på Langø Skibs- og bådebyggeri A/S i Nakskov 

RIGMOR har kendingsbogstavet OXJY

Længde:  12,56 meter

Bredde:     4,52 meter

Dybde:      1,76 meter

Vægt:      19,89 Bruttoregister tons