REFERAT

Bestyrelsesmøde 23. november 2023 kl. 11.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud:  Sonnich Jensen, Oluf Hamann.

  1. Udbudsmateriale
    Formanden fortalte, at udbudsmaterialet var sendt ud til fire værfter. Kun Fregatværftet havde reageret og ønsket møde på skibet den 24.11. kl. 11,00. JUR og SRP deltager.

     
  2. Aftale med OSK-Shiptech
    Bestyrelsen bemyndigede formanden til at konfirmere aftalen med OSK-Shiptech, som indebærer en udgift på kr. 10.000 (8.000 uden moms). Herefter aftales tidspunkt for scanning af Rigmor hurtigst muligt.

     

Referent
Jørn Uz Ruby