REFERAT

Bestyrelsesmøde 11. januar 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Søren Høg, Keld Farver, Oluf Hamann, Uwe Beu, Torben Hansen.
Afbud: Sonnich Jensen, Jørn Uz Ruby.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt

   
 2. Økonomi.
  Økonomien ser god ud, når de sidste fondspenge indløber. Regningen til Bønnerup er fremkommet sent fra værftet, men økonomisk er der taget højde for beløbsstørrelsen.

   
 3. Forberedelse af generalforsamling 18. februar + Opkrævning af kontingent.
  Generalforsamling den 18. februar 2023 i skudehavnens lokaler. Søren og KE sørger for udsendelse af kontingentopkrævning.

   
 4. Status på lukaf og andre arbejder på Rigmor + Eides opmåling (Dammen).
  Arbejdet ligger stille manglende arbejdskraft. Ebbe Eide gennemgik hans beregninger vedrørende dammen og dens antal og størrelse af huller. Anbefaling af Eide er, at der foretages en ændring af damopbygningen og at ændringsforslag foreligges for Skibsbevaringsfonden. Eide deltager gerne i det videre arbejde.

   
 5. Status på vinteroverdækning af Rigmor
  Vi forventer levering i løbet af februar måned 2023. Torben finder mandskab til at hjælpe med opsætning af presenningen.

   
 6. Status på skipperuddannelse og navigationskursus
  Begge punkter afventer indtil vi kan sejle med Rigmor, samt liste over interesserede foreligger. V overvejer at lave en introduktion til motoren i Rigmor.

   
 7. Hjemmeside
  Spørgsmålet udsættes til senere.

   
 8. Eventuelt
  På grund af formandens afbud, blev mødet ledet af næstformand Palle Dannemand.

Referent
Søren Høg