Bestyrelsen har afholdt møde  torsdag den 3. marts 2016.

Kasserern fremlage endnu et godt regnskab i foreningen, der virker rigtig sund.

Indkøb af maling mm. til ”flåden” foretages ved Lindberg i ebeltoft. Efter en mindre udbudsrunde viste Lindberg sig at være billigst, og med den rigtige kvaitet i maling. Maling indkøbes så det er i hus når Rigmor skal på bedding i påsken.

De 2 små joller, Biologen og Lille Ruth får udbedret et par småskavanker, inden de overdrages til forårsklargøring ved Havtaskerne.

Forslag til salgsmateriale, folder og sponsorskilt til Rigmor gennemgået. SH og JP arbejder videre med udkastene, ligesom arbejdet med fremstilling af udstillingsplancher igangsættes.

Bestyrelsen besluttede, at medlemmer af foreningen kan invitere gæster og venner med til Ålegildet. Prisen pr.person for gæster/venner er den samme som den medlemmerne betaler pr. person.                                                                                 

Rigmor er på bedding fra 20. marts til 4. april. Jørgen P. forsøger at få tag i John Walsted fra TS, der gerne vil foretage en grundog gennemgsng af Rigmor medens hun er på bedding.

TP henvender sig til FMF’s øvrige foreninger med tilbud om at deltage i arrangementet.

Rigmor er inviteret til at deltage i et projekt, Vild med Vand, der har til formålk at skabve mere liv i havnene i Danmark - i dette tilfælde naturligvis i ebeltofts havne. Interesserede kan se mere om projektet på: www.vildmedvand.dk