Formål

 

Foreningen til Ålkvasen Rigmor´s bevarelse blev stiftet i 2009. Foreningen købte Rigmor af Fregatten Jylland, der havde skibet liggende i pant, da den tidligere ejer ikke betalte værftsregningen efter grundstødningen ved Sejerø. I foreningens formålsparagraf står der blandt andet: 

Bevare, vedligeholde og tilbageføre Ålekvasen Rigmor så tæt som muligt på sin  oprindelige udførelse og aptering, som da hun i 1935 blev bygget af H.P.L. Jacobsen på Langø Bedding. 

Ålekvasen Rigmor skal indgå som en maritim kulturinstitution i Ebeltoft med placering i Fiskerihavnen, og derigennem medvirke til at bevare og formidle kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning og glæde for medlemmerne, byens borgere og almenvellet.

Desuden, at medvirke til at styrke vores identitet som søfarts- og fiskerination og sikre, at historien om kystkulturen og Ebeltoft’ historie som fiskeriby fortælles til vores efterkommere.

At skabe et maritimt, fagligt miljø gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en medlemskreds med kompetencer inden for træskibsbygning og beslægtede fagområder.  

At deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet og udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i Ålekvasen Rigmor samt livet omkring Fiskerihavnen og på havet, fx”, ”Åbent skib”, ”Åbent værksted”, ”Sildens Dag” m.v. 

At indgå i andre sammenhænge hvor den lokale kystkultur er bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter i og uden for Syddjurs Kommune. 

At synliggøre sejlads og ”maritimt håndværk” for medlemmerne og almenheden samt samarbejde med og formidle viden og erfaring til træskibsejere og bevaringsforeninger.