REFERAT

Bestyrelsesmøde den 11. november 2020

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Irene Constantin, Torben Hansen

Fraværende: Adel Saroori, Søren Høg

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. oktober 2020: Referat godkendt.
   
 2. Økonomi: Palle Dannemand kunne konstatere at vores økonomi er forbedret i og med at der er kommet ekstra donationer fra medlemmerne og der er indkomne donationer fra sponsorer. Jørn Uz vil sende en takkehilsen til dem, der har doneret penge til Rigmors vedligehold.
   
 3. Orientering om Rigmor: Torben Hansen fortalte at en delegation har været i Bønnerup for at checke op på Rigmors situation. Hun står nu på land, bundproppen er boret ud, og motoren er tappet for væske og frostvæske er påfyldt. Vores kontakt på værftet har bekræftet at vi må bestemme, hvornår hun kommer under tag og de går i gang med renoveringen.
   
 4. Forsikringssagen: Jørn Uz har talt med John Walsted fra Skibsbevaringsfonden, og han er enig med os i, at arbejdet med forstavnen skal sættes i gang først, og at vi bruger af de penge vi har fået fra Skibsbevaringsfonden til dette formål. Når omfanget af skaden på forstavnen er endeligt vurderet, aftales der et nyt møde med vores folk og Skibsbevaringsfonden, og situationen bliver revurderet. Når Rigmor er kommet under tag, udarbejder Torben en mandskabsplan for udførelse af ’almindelig vedligeholdelse’, som vores egne folk skal udføre mens Rigmor ligger i Bønnerup.
  Propellen har fået et par ’skrub’ på kanten, men Torben Hansen vurderer at vi selv kan udbedre skaden.

   
 5. Nyt fra husrådet: Der har netop været et møde i det nye Husråd, hvor Luffe blev valgt til tovholder og Thorkild Hansen til formand for rådet. En af Husrådets første opgaver bliver at sammensætte et hold, der skal udarbejde en plan for indretning, vedligehold og rengøring af det nye mødelokale i hallen. Poul Erik Clausen har meldt ud, at han ikke får tid til at deltage i møderne, da han pt. er optaget af renovering på eget skib. Der vil snarest muligt blive opsat en varmepumpe i lokalet. Torben Hansen vil sammen med de øvrige motormænd lave en plan for, hvilke af de mange motorer der for øjeblikket står i lokalet, der skal blive blive stående i hallen, fordi de har en særlig museal værdi, og derfor kan bruges i formidlingsøjemed. Resten af motorerne, som er private, skal afhentes af ejerne.
   
 6. PS: Dagen efter bestyrelsesmødet modtog vores formand en fantastisk glædelig nyhed fra Velux-fonden, som  har bevilget et væsentligt til de aktive seniorer, der skal være med til at renovere Rigmor, mens hun er på værftet i Bønnerup. 

  Referent
  Irene Constantin