REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. juni kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Calle Petersen, Palle Dannemand og Oluf “Luffe” Hamann.
Afbud: Uwe Beu, Calle Petersen

DAGSORDEN

  1. Diskussion af ny kasserer:
    På baggrund af bemyndigelse fra generalforsamlingen 12. februar 2018 (se referat) besluttede den ekstraordinært indkaldte bestyrelse, at det nye A-medlem, Adl Saroori, indtræder i bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde i august 2018. Adl Saroori, som har indbetalt kr. 2000 som gebyr for A-medlemskabet, er informeret og klar til at overtage hvervet som kasserer.
     
  2. Bankforbindelse:
    Besværet med indbetalinger til Danske Bank, som ikke længere håndterer kontanter, har foranlediget bestyrelsen til at se sig om efter en anden bankforbindelse.

Jørn Uz Ruby
Referent, næstformand