Referat - Bestyrelsesmøde - 13. oktober 2021 kl. 10.00 i Den Røde Hal.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Uwe Beu, Keld Farver, Torben Hansen.

Afbud: Oluf Hamann og Sonnich Jensen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat godkendt uden bemærkninger

   
 2. Økonomi (Palle).
  Økonomien ser fortsat god.

   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup (Jørn Uz).
  Jørn berettede, at han har aftalt med Værftsejeren, at de seneste regninger skal specificeres, så vi får et bedre grundlag for at aflægge rapport til vore donorer. I forbindelse med reparation af hækken viste det sig, at renoveringen af agterdækket må fremskyndes og gennemføres nu og ikke under etape 4 som anført i planlægningen fra marts 2021.

   
 4. Forberedelse af eget arbejde i Bønnerup (jf. Torben Hansens oplæg).
  Der har været rejst tvivl om, hvorvidt fagligt råd var blevet nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af de ændrede vedtægter. De nye vedtægter fastslår, at det er bestyrelsen der nedsætter/lukker diverse udvalg. Bestyrelsen har ikke nedlagt nogle råd, og da slet ikke det faglige råd, der er et væsentligt rådgivende og udførende organ, der er med til at sikre bevarelsen af Rigmor. Torben indkalder til møde i fagligt råd.

   
 5. Julemarked.
  Julemarked afholdes den 27. og 28. november 2021, med forberedelse fredag den 26. november 2021.

   
 6. Julefrokost.
  Julefrokost afholdes lørdag den 20. november 2021, med start kl. 17.30.

   
 7. Eventuelt
  Udvidet bestyrelsesmøde fastsættes til den 5. november 2021, kl. 17.00. Palle erindrede om Æblesejlads i forbindelse med Ebelfestival.
  Omtalte hvad der skal ske i den røde hal.