REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. marts 2019 kl. 17,00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn UZ Ruby, Søren Høg, Torben Kirkegaard, Calle Petersen til kl.18.30, Adel Saroori delvis.
Fraværende: Uwe Beu, Irene Constantin, Oluf Hamann. 

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. Godkendt
   
 2. Økonomi, orientering. Gennemgået af kasserer
   
 3. Justering af medlemsliste, godkendelse af nye a-medlemmer. 
  Medlemsliste blev justeret, Irene Constantin og Bent Jensen blev godkendt som nye A-medlemmer, generelt skal kommende A-medlemmer godkendes på bestyrelsen møde inden indstilling.

   
 4. Forslag fra Thorkild Hansen på generalforsamlingen om at dele Rigmor-huset med andre foreninger. Der var ikke tilslutning til forslaget.
   
 5. Status for jubilæumsforberedelser. JUR redegjorde for status vedr. jubilæumsforberedelserne. Der er den 12-03-2019 ansøgt om tilskud på kr. 20.000 hos Ebeltoft kommune.
  Det vedtaget, at der sendes referat af møder i jubilæumsudvalget til den samlede bestyrelse.

   
 6. Elektronisk kort til Rigmor kræver opdatering. Godkendt
   
 7. Betaling for sejlads foreslås ændret (onsdagstur kr. 30), timepris for Rigmor foreslås sænket. Onsdagstur ændres til kr 30.00, Timepris for sejlads med Rigmor fastholdes på kr. 125,00 pr. maskintime, (dog deles udgiften fifty-fifty ved repræsentations sejlads med Rigmor). Dette afgøres af bestyrelsen.
   
 8. Ansvarsforsikring opdateres til at omfatte vragfjernelse. Eventuel vragfjernelse er dækket af vores forsikring, der fornyes automatisk 01-06-2019.
   
 9. Orientering om Hjelm-aftale. Principielle aftaler skal godkendes af bestyrelsen inden udsendelse til 3. part.
   
 10. Status fra udvalg.
  Rapport fra møde i sejladsudvalg 25.2.2019Rigmor sejler til Holbæk i Pinsen, Der udsendes nyhedsbrev om sommerens sejlaktiviteter. Torben Kirkegaard mener at Rigmor bør blive i Ebeltoft i Pinsen, så vi kan repræsentere skibet med øvrige skibe i TS i Ebeltoft, grundet besøg af 8 Færøske fiskeskibe.
  Fagligt råd – indkøb af maling og materialer til beddingtur. Besluttet.
  Fundraising. Der arbejdes på nye tiltag i udvalget.
  Bedding og joller. Tor
  ben Hansen er tovholder på joller.
  Vild med vand. Torben Kirkegaard forsøger at skaffe fisk til put and take.
  Kystkulturfestival. Afholdes 9-11 august. Tema er ål og molbohistorier.

   
 11. Eventuelt. â€‹Forslag om kunstudstilling ok, mulighed for eventuel assistance undersøges. Torben Kirkegård undersøger muligheden for udlevering af nye nøgler til FMF-Hallen,