REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 16:30 hos Palle Dannemand.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Irene Constantin, Keld Farver.
Fraværende: Adel Saroori,Torben Hansen

Orientering om Rigmors tilstand
Formanden kunne berette, at han har modtaget en ny vurdering af Rigmors tilstand af Mikael Brøgger fra Bønnerup Strand Skibs & Bådebyggeri. Vurderingen indeholder en række nye nødvendige istandsættelser som betyder, at det også har været nødvendigt at udarbejde en omkalkulering.

Istandsættelserne indebærer følgende:
Udskiftning af forstævnen
Etablering af nyt bovbånd
Udskiftning af judasører i styrbord side
Udskiftning eller reparation af 11 spanter
Udskiftning af 75 meter planker ved forskib og dam
Forstærkning af spanter ved bjørn
Afmontering og genetablering af skanseklædning ved forskib
Udskiftning af spiger i forskib
Omkalfatring af forskib
Endvidere bliver afmontering og genetablering af aptering i forskibet nødvendigt i forbindelse med montage af spanter.

John Walsteds (Skibsbevaringsfonden) vurdering:
John Walsted fra Skibsbevaringsfonden vil på næste bestyrelsesmøde i fonden forelægge vores ønske om en tillægsbevilling fra Skibsbevaringsfonden. 

En ny ansøgning skal derefter udarbejdes til den ændrede femårsplan. Bestyrelsen afventer svar fra John Walsted og Skibsbevaringsfonden, inden der kan foretages beslutninger om det videre forløb. 

2. Forberedelse af generalforsamling
Som det fremgik af det seneste nyhedsbrev, har bestyrelsen været nødsaget til af aflyse og udskyde vores generalforsamling i februar måned på ubestemt tid på grund af coronakrisen. Formanden arbejder med en årsberetning, og årsregnskabet er i støbeskeen sammen med nyt budget. Der vil blive udsendt besked om aflysningen til alle medlemmer og samtidig vil der blive anmodet om indbetaling af kontingent for medlemskab.

Nye samarbejdsperspektiver:
Formanden fortalte, at han havde været i dialog med Nationalpark Mols Bjerge om at udvikle et  samarbejde. De har over hundrede færdigpakkede undervisningsforløb klar til førskole- og skolebørn. Dem kunne vi i Rigmor på forskellig måde koble os på.

Under et telefonmøde med Nationalparkens Kultur- og Projektmedarbejde, Susanne Krogstrup, blev flere forskellige samarbejdsmuligheder diskuteret under arbejdstitlen: "Vandets vilde verden". 
Nationalparken er netop ved at fokusere på ’vand’ som en større del af deres aktivitetsområde, og Susanne Krogstrup nævnte endvidere planer om et samarbejde med Karpenhøj Naturcenter. Her arbejder man på et projekt om ’leg og læring’, og med det som udgangspunkt lave et ’Børnenes Nationalpark’. Andre projekter blev nævnt, bl.a. udplantning af ålegræs og etablering af rev med hummerhuler. Også sommertogter samt aktiviteter sammen med Aarhus Universitet, kan komme på tale.

Alt dette kunne give muligheder for et spændende samarbejde med Rigmor.

Referent
Irene Constantin