Bliv medlem/sponsor

Som støttemedlem eller sponsor kan du deltage i foreningens aktiviteter, herunder vedligeholdelse og restaurering af Rigmor. 

Nyheder og medlemsinformationer m.m. kommunikeres via e-mail.

De der ikke har en e-mailadresse, bedes holde sig orienteret her på hjemmesiden, eller via opslag på Rigmor eller vores faste opholdssted på havnen.

Jeg vil gerne være støttemedlem - eller sponsor 

Send Dit navn, Adresse, Postnummer og By, Telefonnummer, Email - til sh@hb-production.dk

Oplys gerne om du har lyst til at deltage aktivt i arbejdet med vedligeholdelsen af Ålekvasen Rigmor.

Indbetal medlemsbidraget - kr. 500,- til konto nr.: 9360 - 00 1800 1306.
Du er medlem, når medlemsbidraget er registreret hos kassereren.

----------------------------------------------------------------------------------

ØNSKER DU AT VÆRE SPONSOR, og medvirke til bevarelsen af Danmarks Sidste Ålekvase af sin art, bedes du tage kontakt til::

Palle Dannemann på mail - palledannemand@gmail.comeller på telefon 3046 0508 - og hør mere om, hvad vi kan gøre for hinanden.

Ålekvasen Rigmor ligger i Ebeltoft Fiskerihavn (Stockflethsvej).