REFERAT

Bestyrelsesmøde 22. marts 2017

Til stede:      
Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Steen Roar Pedersen, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen
Suppleanter:   Uwe Beu

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra 18. januar 2017 samt referatet fra generalforsamlingen d. 18. februar 2017 - Begge referater godkendt.
 2. Økonomi, herunder medlems status. JP meddelte, at der nu er 18 aktive medlemmer, tre mangler at betale kontingent. Ser sendes rykkere til de A-medlemmer, der ikke har betalt.
 3. Fagligt råds oplæg vedr. indkøb med mere - Fagligt råd har indkøbt materialer inden for budgettet. Proceduren er at skrive anvendelsesformålet på bilaget og give det videre til kassereren.
 4. Sponsor aktiviteter, jf. vedhæftede mail fra Jørgen P. Mødet konkluderede på JPs oplæg, at sponsorerne skulle inviteres til sejltur med ledsager i juni/juli, og at Kvickly eller Lars Hagemann opfordres til at sørge for skafning.
 5. Opfølgningspunkter
 • Bedding ophold fra d. 3. til d. 9. april. Datoerne rettes til 31. marts til 9. april. Alt materiale er indkøbt, og TK sender mail til dem, der har meldt sig om, hvornår de skal møde.
 • Vild med vand d. 10. juni - Der arrangeres put ’n take på Rigmor. Til det formål skal der fanges x antal fisk.
 • Havnefesten d. 7. til d. 9. juli. TP, CP og SH holder møde med Stockfleth om arrangementet
 • Det aflyste ålegilde - 17 havde meldt sig og på formandens forespørgsel vendte kun 15 tilbage. JUR efterlyste underholdende indslag som trækplaster. Bestyrelsen besluttede at annoncere nyt ålegilde i oktober ved ålesæsonens afslutning og opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at komme med forslag til underholdning til næste møde.
 • Skipper sejlads - Skipperne har holdt møde og opfordret til, at der uddannes fire navngivne nye skippere: Ole Sørensen, Torben Hansen, Keld Farver og Oluf (Luffe) Hamann. Bestyrelsen tog skippernes beslutning til efterretning og opfordrede Torben Kierkegaard til at underrette de udpegede og hurtigst muligt få gennemført den nødvendige træning af de nye skippere.
 • Filmprojekt - Det havde ikke været muligt at samle gruppen. Der gøres et forsøg inden næste møde.
 • Varmepumpe - UB oplyste, at man kunne få en varmepumpe i Hjem og Fix til ca. kr. 4000. Bestyrelsen udnævnte ham som tovholder og ansvarlig for at få sat varmepumpen op i Rigmor-huset inden for et budget på kr. 7.500.

6 - Eventuelt

JUR opfordrede til, at der blev lavet en liste over de planlagte sejladser hen over sommeren, så medlemmerne kunne disponere deres sommerferie og melde sig i god tid. Steen Roar og Torben K. lovede at udarbejde en sådan liste til næste bestyrelsesmøde og ligeledes sørge for, at der er et vagtskema for onsdagssejladserne.

Bestyrelsen gav TK lov til at overtage den gamle VHF-radio.

JP lovede at få lavet messingskilt til Jomfruen og endelig besluttedes det at sende en erkendtlighed i anledning af Troels Kløvedals fødselsdag 2. april

Referant

Jørn Uz Ruby