Generalforsamling - 17. april 2011

Formandens beretning

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelses møde, 3 medlemsmøder, et enkelt tovholdermøde samt et enkelt, men godt pressemøde.

Herudover har fundraisinggruppen været særdeles aktiv med masser af mødeaktiviteter, og som alle er bekendt med, har gruppen også opnået vældig gode resultater. En stor tak og den dybeste respekt for det arbejde, der her er udført.

Senest har man i ugepressen kunnet læse at Rigmor har fået bevilget hele 430.000 af LAG Djursland til restaureringen, sandheden er dog den at LAG Djursland har behandlet vores ansøgning positivt og indstillet os til den nævnte bevilling, den endelige afgørelse træffes af Fødevareministeriet.

En indstilling fra LAG er ikke tidligere blevet underkendt, så vi tror positivt på at bevillingen går igennem, og dermed kan vi opfylde vort mål med at føre Rigmor tilbage, som hun så ud, da hun løb af beddingen på Langå Værft i 1935. Hun vil således fremover være at skue som en værdig repræsentant i det maritime autentiske miljø i og omkring fiskerihavnen.

Men det kræver også en stor frivillig indsats af os. Bevillingen på 430.000 udgør 60% af den totale sum til restaureringen. Betingelsen for, at vi kan få beløbet udbetalt er, at vi selv bidrager med de sidste 40%.

De 40% kan næsten alle konverteres til en arbejdsindsats svarende til ca. 3.000 timer. Men det skulle vel heller ikke være noget problem, hvis alle stadig har entusiasmen i behold og yder sit. Husk det er vigtigt, at alle Jeres timer bliver registreret.

De faste arbejdsdage på Rigmor har været henlagt til søndage i vinterhalvåret (formiddage) og til torsdage i sommerhalvåret (aftener). Set ud fra omfanget af den arbejdsindsats, der skal ydes, vil det være ønskeligt at begge dage bibeholdes, ligesom enhver indsats herudover er velkommen.

Rigmor er på bedding lige nu, men hun har været sejlende det meste af sommerhalvåret, og vi glæder os til, at vi forhåbentligt snart igen, kan nyde lyden og synet af Rigmor på Vigen.

Rigmors første store tur var deltagelsen i TS´s pinsetræf i Århus. Efter turen til Århus måtte Rigmor på bedding, da den tog lidt vand ind i stævnen.

I august var Rigmor med i Sletterhage om bagbord (Hou, Ebeltoft, Århus). Samme måned var der åbent skib på Rigmor i forbindelse med De Maritime Dage.

Her var vi så heldige at Rigmors oprindelige ejer, pensioneret fiskeskipper Keld Mikkelsen, kom på besøg. Keld gav os en opvisning i, hvordan sådan et skib skulle sejles, og hvordan man ligger til. En stor oplevelse for dem, der var så heldige at være med eller se på.

Rigmor deltog tillige i Ebelfestivalen i efterårsferien, hvor Rigmor sejlede som moderskib for de små træjoller med æbler fra ”Æbelø”.

Socialt har der været arrangeret en udflugt med Rigmor til Hjelm, men kraftigt blæsevejr forhindrede Rigmor at nå helt frem. Rigmor måtte vende om, og den medbragte mad blev så fortæret hjemme i ”Børsen” i stedet.

En fisketur med Rigmor planlagt til d. 11. september blev aflyst på grund af en dårlig vejrvarsling. Og det var en rigtig ”dårlig vejrvarsling” det blev nemlig det mest fantastiske vejr netop den dag.  Ærgerligt!!

Herudover har flere af vore medlemmer lånt Rigmor til mindre private formål, såsom fiskeri med garn og småture på Vigen. Og om onsdagen fra kl. 19 til 21 har alle, under kyndig vejledning af Torben Kirkegaard, haft mulighed for at lære at sejle med Rigmor.

Øvrige sociale samvær har været Ålegilde i ”Børsen ” og Julefrokost  i Sejlklubbens lokaler samt Fregatskafning. Og sidst men ikke mindst at forglemme vore hyggelige medlemsmøder, henlagt til Jørgen Pedersen på Fresiavej, hvor Guna hver gang har hygget om os og trakteret os på fortrinlig vis. En stor tak til Guna fra os alle for denne indsats.

Vi er nu rykket ud af de dejlige lokaler på ”Børsen”. vi siger tak til Poul Erik, fordi han har stillet faciliteterne til rådighed, og tak fordi vi, om end i mindre omfang, stadig har kunnet trække på disse.

Vi har midlertidig fået opholdstilladelse i den nordlige del af Niels og Andreas´ skur. Herudover har vi lejet to mindre skure ved bådshoppen. Så indtil videre har vi tag over hovedet.

Slutteligt skal nævnes, at vi i årets løb har modtaget 52.050,- fra sponsorer som følgende:
Baixmar fonden kr. 40.000,
GaveGalleriet kr., 5.050 + Rigmor Badges,
Lindberg A/S kr. 5.000
Ret og Råd kr. 1.000
Revisionsgruppen kr. 1.000

Herudover har et firma sponseret al maling til Rigmor til en meget favorabel pris og Kvickly har sponseret kaffe og småkager under hele beddingsturen.

En stor tak til sponsorerne, det glæder os, at I er med til at få vort projekt op at stå.

Og så har vi endelig fået vores hjemmeside op at stå, og det med et virkeligt flot resultat, tak til Søren.