REFERAT
Bestyrelsesmøde 9. marts 2022 kl.10,00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen
Afbud: Sonnich Jensen og Palle Dannemand

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt uden bemærkninger.

   
 2. Økonomi
  Alle regninger er betalt og vi afventer nu, at de resterende beløb fra vores donorer indløber. Regnskaber til vores donorer er under udarbejdelse, men de respektive fonde har udtrykt tilfredshed, med den information og dokumentation de indtil nu har fået.

   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup
  Arbejdet skrider fremad. Formanden tager kontakt til værftet for afklaring af et par løse ender.

   
 4. Plan for eget arbejde i Bønnerup
  Torben oplyste, at der skal flere hold til Bønnerup for at udføre det arbejde som vi selv skal lave. Vi har erhvervet og fået fældet et stort træ, efter aftale med en skovfoged. Træet skal bruges til en ny mast til Rigmor om et par år. Berettede om de opgaver, der bør udføres inden Rigmor frigives til maling af fribord og dam. Formanden skriver til medlemmerne om at melde ind hvilke dage (fredage, lørdage og søndage).

   
 5. Forslag til Rigmors deltagelse i FABLEs DM-stævne
  Vi har fået en henvendelse om hvad Rigmor kunne tænkes at indgå i i forbindelse afvikling af Nordisk Folkebåds træf i dagene 30. juni til 2. juli 2022. Vi foreslår, at vi stillet et fadsølsanlæg og en pølsevogn op ved den røde hal. Indtægter ved salg er udelukkende et Rigmor spørgsmål.

   
 6. Status på udflugt
  Oluf og Keld orienterede om programmet for det private arrangement.
   
 7. En anmodning fra Adel
  Ønske om at låne den røde hal, mandag den 25. april 2022 (15.00 - 18.00) til en mindehøjtidelighed for Karen. Vi hjælper med alt det praktiske ved arrangementet.

   
 8. Eventuelt
  Skødshoved har spurgt om halrådet vil stå for fremstilling af stegt flæsk med persillesovs, den 28. maj i forbindelse med Deres kartoffelkalas. Thorkild Hansen (formand for halrådet) spørges om hvem, der i pågældende tilfælde skal/vil stå for det.

Referent
Søren Høg