REFERAT

Bestyrelsesmøde 1. maj 2024 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Keld Farver, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Jørn Uz Ruby, Sonnich Jensen, Oluf Hamann, Søren Høg 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Formanden forsøger at finde sine noter og udsender referat sammen med næste mødeindkaldelse.
   
 2. Økonomi (KE)
  Kassereren meddelte, at økonomien er god, faktisk bedre end forventet.

   
 3. Status på beddingsophold
  Beddingsophold forløber som planlagt. Rigmor påregnes at være færdigt til aftalt tid.

   
 4. Planlagte sejladser
  Tur til Juelsminde planlagt som erstatning for pinseturen, der ikke kunne gennemføres på grund af manglende tilslutning på hjemturen. Yderligere er der planlagt én sejlads til Hjelm med overnatning 15.-16. juni. Tilmelding til Steen Roar. Desuden er Rigmor inviteret til Ålekvasen Annas 120 års fødselsdag i Aarhus 25. maj. Vi har accepteret invitationen til at deltage i en paradesejlads for Anna. Foreningen betaler udgifter til brændstof, man betaler selv overnatning og evt. hjemtransport over land. Tilmelding til Steen, som senere melder ud med flere detaljer.

   
 5. Havneaktiviteter
  Kartoffelkalas. Vi afventer nærmere fra kartoffelavleren på Samsø om, hvornår han kan levere kartofler. Vi forventer medio juni.
  Kystkulturfestival. Der arbejdes med tilrettelæggelse af festivalen. Palle deltager på Rigmors vegne i planlægningen.

   
 6. Eventuelt
  Forslag om ny protektor for Rigmor afventer formandens tilbagekomst. Referat:

Referent
Palle Dannemand