REFERAT

Bestyrelsesmøde 13. marts 2024 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen,  Søren Høg, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Jørn Uz Ruby, Sonnich Jensen.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 7. februar godkendt uden kommentarer.

   
 2. Økonomi
  Økonomien ser stadig sund ud. Ingen væsentlige forskydninger siden sidst. Steen Roar foreslog, at der skal laves en ny kasse til grej.

   
 3. Damdæk
  Forslag fra Torben Hansen: Skal vi skal bede Jens Martensen om at slå brædder over samlinger mellem planker i damdæk fra undersiden. Det er en form for levetidsforlængelse, da vi p.t. ikke ved hvor længe der går, før damdæk kan blive udskiftet. Prisgæt kr. 12 - 15.000. I givet fald skal arbejdet udføres 23. - 24. april for at tidsplanen for beddingsopholdet hænger sammen. Jens Martensen spørges om en pris på udførelse af arbejdet. Er prisen højere end ovennævnte skal spørgsmålet tages op igen.

  Det er måske en god ide at udskifte de 5 masteringe inden opsætning af den ny mast. Af de gamle er 3 brugte men brugbare. Ny kan købes ved HCC Bådebyggeri i Marstal. Mål: ø 11” indv. diameter. Pris/ stk. kr. 398 pr. stk. ref Facebook. Der indkøbes 5 stk. nye masteringe.

   
 4. Status på overdækning
  Diverse småjusteringer foretages uden beregning fra leverandøren.

   
 5. Samarbejde med Nationalparken.
  Søren omtalte det kørende projekt med alle de gode ting med eks. undervisning af skolebørn, uddannelsesopgaver samt en stor mulighed for at indgå i et samarbejde, som i høj grad vil være til fordel for Rigmor som kulturinstitution. Fire medlemmer af Rigmorforeningen deltager i Nationalparkens kursus vedrørende servicenetværk, der mest minder om uddannelse af ambassadører for Nationalparken. Som tidligere anført er Nationalparken gået i gang med at lave undervisningsmateriale til uddannelse af skolebørn.

   
 6. Ansøgninger
  Palle orienterede om stade for de respektive fondsansøgninger. Berettede om, at Jørn har udført et kæmpestort stykke arbejde i forbindelse med disse ansøgninger.

   
 7. Sponsortavle
  Sponsortavle er nedtaget og rengøres klar til ny sponsormærker. Arbejdet fortsættes af Jørn Uz og Søren Høg.

   
 8. Vinteraktiviteter
  Udsendt materiale vedrørende beddingarbejde og andet forefaldende arbejde korrigeres. Stean Roar fremsender den tekst der skal formidles videre til alle medlemmer i foreningen.

   
 9. Eventuelt.
  Kystkultur – Havnearrangement den 31. august 2024. Vi modtager en invitation til formøde om eventuelle ideer til et sådant arrangement eller om det i det hele taget er noget vi ønsker at deltage i.
  Vedrørende vores eventuelle deltagelse i Pinseturen, der i år går til Nakskov. Knud Erik Nielsen tager kontakt til Torkil Pugh om han vil stå for tilrettelæggelse af turen.

   

Referent
Søren Høg