Skriv en tekst her

REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. april2021 kl. 17:00 i Den  røde hal.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen.

Afbud: Irene Constantin, Adel Saroori

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Referat godkendt
   
 3. Orientering om arbejdet på Bønnerup værft
  Jørn Uz fortalte, at arbejdet på Rigmor genoptages mandag den 17. maj 2021 med to nyansatte på værftet. Revnerne i stævnen vil efter råd fra John Walsted og Mikael Brøgger blive udbedret med gift og blød kit.
   
 4. Generalforsamling
  Bestyrelsen fastsætte datoen for generalforsamlingen til lørdsf den 7. august 2021 kl. 10,00. Nærmere planlægning finder sted på bestyrelsesmødet onsdag 21. juli. Luffe forsøger at booke sejlklubbens lokaletil generalfrosamlingen. Foreningen byder som sædvanlig på en sildemad, en øl og en dram.
   
 5. Sommerfest
  Efter en sæson uden sejladser og uden havnefest er det bestyrelsens opfattelse, at der er behov for at styrke foreningens sociale liv. Bestyrelsen besluttede derfor at invitere til en sommerfest for medlemmerne den 21. august 2021  i og omkring den Røde Hal. På det tidspunkt skulle forsamlingsloftet for foreningsaktiviteter både indendørs og udendørs være ophævet. Der vil blive opkrævet kr. 50 pr. person og menuen kommer til at bestå af grill-bøffer og pølser, kartoffelsalat, øl og rødvin. Søren og Palle forsøger at finde sponsorer til arrangementet.
   
 6. Eventuelt.
  Bestyrelsen arbejder videre på at etablere et samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, så vi i foråret 2022 kan lægge ud med en færdig plan. Jørn Uz tager kontakt med Nationalparken. I den forbindelse vil der blive søgt om støtte hos Trygfonden og Nordeafonden. Herom senere, når planerne konkretiseres.

 

  

Referent
Jørn Uz