Medlem

Som støttemedlem eller sponsor kan du deltage i alle aktiviteter på lige fod med Aktive medlemmer, herunder vedligeholdelse og restaurering af Rigmor, men du er ikke forpligtet til at deltage. Sponsorer og støttemedlemmer har ikke stemmeret  på generalforsamlingen.

Alle der støtter Rigmor og har en e-mailadresse, modtager nyheder og medlemsinformationer via e-mail.

De der ikke har en e-mailadresse, bedes holde sig orienteret eventuelt via opslag på Rigmor eller vores faste opholdssted på havnen.

Jeg vil gerne være støttemedlem - eller sponsor 

Send Dit navn, Adresse, Postnummer og By, Telefonnummer, Email - til sh@hb-production.dk

Oplys gerne om du har lyst til at deltage aktivt i arbejdet med vedligeholdelsen af Ålekvasen Rigmor.

Indbetal medlemsbidraget - kr. 500,- til konto nr.: 9360 - 00 1800 1306.
Du er medlem, når medlemsbidraget er registreret hos kassereren.

----------------------------------------------------------------------------------

ØNSKER DU AT VÆRE SPONSOR, og medvirke til bevarelsen af Danmarks Sidste Ålekvase af sin art, bedes du tage kontakt til::

Kontakt Palle Dannemann på mail - palledannemand@gmail.comeller på telefon 3046 0508 - og hør mere om, hvad vi kan gøre for hinanden.

Ålekvasen Rigmor ligger i Ebeltoft Fiskerihavn (Stockflethsvej).