Medlem

Som støttemedlem eller sponsor kan du deltage i alle aktiviteter på lige fod med Aktive medlemmer, herunder vedligeholdelse og restaurering af Rigmor, men du er ikke forpligtet til at deltage. Sponsorer og støttemedlemmer har ikke stemmeret  på generalforsamlingen.

Alle der støtter Rigmor og har en e-mailadresse, modtager nyheder og medlemsinformationer via e-mail.

De der ikke har en e-mailadresse, bedes holde sig orienteret via opslag på Rigmor eller vores faste opholdssted på havnen. Kun vigtige informationer slås op - eks. indkaldelse til medlemsmøder, arrangementer med Rigmor o.lign.

Udfyld nedennævnte formular, hvis du har lyst til at være med til at sætte liv i Rigmor.

Jeg vil gerne være støttemedlem
 - 
eller sponsor

STØTTEMEDLEM:
Udfyld og send formularen nedenfor.
Indbetal derefter venligst det årlige medlemsbidrag, kr. 500,- til:
Sparekassen Kronjylland, konto nr.: 9360 - 1343 0705.
Du er støttemedlem, når medlemsbidraget er indbetalt og registreret hos kassereren.

SPONSOR:
Kontakt 
Palle Dannemann på mail -
palledannemand@gmail.comeller på telefon 3046 0508 - og hør mere om, hvad vi kan gøre for hinanden.

Besøg Aalekvasen Rigmor på Stockflethsvej, Fiskerihavnen i Ebeltoft.

Aktivt arbejde med vedligeholdelse
Malerarbejde
Træarbejde
Motorarbejde
El-arbejde
Ønsker kun at betale medlemsbidrag
Ja