Som Aktive medlemmer kan optages personer, der hver især skal besidde faglige kompetencer inden for træskibsbygning, vedligehold og/eller fiskeri samt beslægtede fagområder. Medlemmerne skal yde en frivillig arbejdsindsats med restaurering og drift af Ålekvasen Rigmor.

Bestyrelsesmedlem
Oluf Hamann

Bestyrelsesmedlem
Keld Farver

Aktivt medlem
Ole Sørensen

Aktivt medlem
Thorkild Hansen

Aktivt medlem
Torkil Pugh

Aktivt medlem
Bent Jensen

Aktivt medlem
Henrik Bencke

Aktivt medlem
Guna Pedersen

Associeret medlem
Jens A. Jensen

Næstformand
Palle Dannemand

Bestyrelsesmedlem
Søren Høg

1 . Bestyrelsessuppleant
Torben Hansen

Aktivt medlem
Irene Constantin

Aktivt medlem
Carl Petersen (Calle)

Aktivt medlem
Jørgen Bækdahl

Aktivt medlem
Niels Vinther

Aktivt medlem
Linda Mikkelsen

Aktivt medlem
Ebbe Eide

Kasserer
Knud Erik Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Uwe Beu

2. Bestyrelsessuppleant
Sonnich Jensen

Aktivt medlem
Adel Saroori

Aktivt medlem
Anders Vinther

Aktivt medlem
Steen Roar Pedersen 

Aktivt medlem
Torben Kirkegård

Aktivt medlem
Morten Dannemand

Aktivt medlem
Jes Brinch Nielsen