Som Aktive medlemmer kan optages personer, der hver især skal besidde faglige kompetencer inden for træskibsbygning, vedligehold og/eller fiskeri samt beslægtede fagområder. Medlemmerne skal yde en frivillig arbejdsindsats med restaurering og drift af Ålekvasen Rigmor.

Formand
Jørn Uz Ruby

Bestyrelsesmedlem
Uwe Beu

Bestyrelsesmedlem
Oluf Hamann

Aktivt medlem
Ole Sørensen

Aktivt medlem
Thorkild Hansen

Aktivt medlem
Sonnich Jensen

Aktivt medlem
Torkil Pugh

Aktivt medlem
Bent Jensen

Aktivt medlem
Kis Bødker Højbjerg

Associeret medlem
Jens A. Jensen

Næstformand
Palle Dannemand

Bestyrelsesmedlem
Søren Høg

Bestyrelsessuppleant/Sekretær
Irene Constantin

Aktivt medlem
Carl Petersen (Calle)

Aktivt medlem
Jørgen Bækdahl

Aktivt medlem
Niels Vinther

Aktivt medlem
Jørgen Petersen 

Aktivt medlem
Linda Mikkelsen

Aktivt medlem
Knud Erik Nielsen

Kasserer
Adel Saroori

Bestyrelsesmedlem
Keld Farver

Bestyrelsessuppleant
Torben Hansen

Aktivt medlem
Anders Vinther

Aktivt medlem
Steen Roar Pedersen 

Aktivt medlem
Torben Kirkegård

Aktivt medlem
Morten Dannemand

Aktivt medlem
Kim Christiansen

Aktivt medlem
Henrik Bencke